Vrouwen & programmeren: de meerwaarde

The time has come.
Het staat buiten kijf dat de ICT-wereld decennialang een mannenwereld is geweest. Tot hier en niet verder! De denkwereld van een vrouw kan een heel andere (positieve) draai geven aan hoe we conceptueel of analytisch omgaan met het programmeren van software.

Hoezo rechtlijnig?
Ten eerste is het een wetenschappelijk gegeven dat vrouwen in zekere zin creatiever zijn dan mannen. Conceptueel denken bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en implementaties is zeker geen louter mannen-aangelegenheid. In tegendeel!

Boven de rest.
Daarnaast is het feit dat de ICT branche van oudsher een mannenwereld is, niet per definitie een nadeel voor een vrouw die zich op het pad van programmeren begeeft. Juist deze “afstand” creëert een zekere mate van objectiviteit en onafhankelijkheid. In het algemeen kan men van deze twee kwaliteiten geen genoeg krijgen.
Maak dus van de nood een deugd.

De rol van PHP.
PHP is een server-sided taal waar interactie tussen gebruiker en website centraal staat. Men kan zeggen dat het een medium is waarin er veel meer “tweerichtingsverkeer” plaatsvindt dan bij bijv. vlakke HTML of Javascript.
Ook bij dit gegeven kan men zich inbeelden dat specifiek PHP zeker een interessante taal kan zijn voor een vrouw die zich aan het oriënteren is welke taal bij haar past.
Het gaat namelijk om de onderlinge communicatie tussen klant (gebruiker) en website (organisatie). Wensen en behoeften van de klant en de ondersteuning daarbij via informatievoorziening spelen een belangrijke rol.

Zegt u nou zelf: “Is dat u niet op het lijf geschreven?”

 

Plaats een reactie