Client Side en Server Side programmeertalen

Het verschil

PHP is een Server Side programmeertaal. Wat houdt dit nu eigenlijk in?
HTML, Javascript en CSS zijn voorbeelden van Client Side ‘programmeertalen’. De programmacodes worden gecompileerd* op de computer van de gebruiker waarna deze compilatie tot bepaalde acties (bijv. weergave op scherm, interacties) overgaat. Bij Server Side programmeertalen ligt dit iets gecompliceerder. De programmatuur wordt aan de kant van de server (webhost) gecompileerd waarna het tot acties leidt.

Voordelen en nadelen

Enerzijds biedt dit grote voordelen zoals een taal als PHP deze biedt. Aan de andere kant levert het een klein praktisch probleem op:De weergave van de php bestanden op je eigen computer (lokaal) gaat niet zo automatisch zoals dat bij bijv. bij HTML, javascript of css het geval is. Een HTML bestand is makkelijk te openen in een browser zodat je in een handomdraai een website in wording kunt controleren op opmaak, fouten e.d. Bij een Server Side programmeertaal zal er een (web)server gedraaid moeten worden alvorens php bestanden te kunnen draaien.

XAMPP

Een goed voorbeeld van zo’n dergelijk programma is XAMPP. Bij de installatie van XAMPP is het ook van belang tevens (binnen de XAMPP installatie) Apache, MySQL en Filezilla te installeren. Op de verdere werking van XAMPP zullen we hier niet verder ingaan, dat zou een te technisch verhaal worden en deze uitleg leent zich goed voor een vervolg blog. Wij wilden hier in eerste instantie vooraleer het algemene verschil duiden tussen Client Side en Server Side programmeertalen. In latere instantie zullen we in een blog een wat technischere uitleg geven hoe men een webserver zoals XAMPP aan de praat krijgt en houdt. Wordt vervolgd dus.

* compileren: “het omzetten van programmeertaal naar voor de computer begrijpelijke instructies die tot de desbetreffende acties overgaan”

Plaats een reactie